Rotary Club OUAGADOUGOU ELITE

HOTEL YIBI
2079 Avenue Kwamé N'Krumah
OUAGADOUGOU